Mechaniczne udrażnianie rur

Podczas eksploatacji instalacji sanitarnych osadzają się w nich nieczystości. W wraz z upływem czasu powoduje to zmniejszenie przekroju rury i powstawanie zatorów. Powstałe zatory są źródłem kłopotów dla użytkowników instalacji, a czasem mogą powodować znaczne straty.

Udrażnianie mechaniczne kanalizacji, tzw. przepychanie rur to powszechna metoda dbania o drożność  i czystość w instalacjach wewnętrznych, gdzie dochodzi do blokad. Dodatkowo przyłącza do budynków oraz instalacje zewnętrzne mogą być czyszczone sposobem udrażniania rur. Ważnym atutem używania maszyn mechanicznych wykonując udrażnianie rur takimi jak przepychacz do rur, szczególnie przy obsłudze instalacji zewnętrznych, jest możliwość pracy w warunkach zimowych w temperaturze ujemnej. W naszej ofercie urządzenia do czyszczenia kanalizacji w szerokim wyborze.