Mechaniczne udrażnianie rur

Podczas eksploatacji instalacji sanitarnych w rurach osadzają się  nieczystości. W wraz z upływem czasu powoduje to zmniejszenie przekroju rury a czasem  powstawanie zatorów blokujących prawidłowy przepływ ścieków. Powstałe zatory kanalizacji są źródłem kłopotów dla użytkowników instalacji, a czasem mogą powodować znaczne straty w wyniku zalania pomieszczeń.

Udrażnianie mechaniczne kanalizacji, tzw. przepychanie rur to powszechna metoda dbania o drożność  i czystość w instalacjach wewnętrznych, gdzie dochodzi do blokad przepływu ścieków. Dodatkowo przyłącza do budynków oraz instalacje zewnętrzne mogą być udrażniane w  sposób mechaniczny. Ważnym atutem używania maszyn mechanicznych wykonując udrażnianie rur takimi jak przepychacz do rur, szczególnie przy obsłudze instalacji zewnętrznych, jest możliwość pracy w warunkach zimowych w temperaturze ujemnej. W naszej ofercie mamy udrażnianie kanalizacji w szerokim zakresie średnic od rur 40 do rury 250mm.