awarie kanalizacji

Awarie kanalizacji dzielimy na dwie podstawowe grupy: zapchanie kanalizacji i nieszczelność kanalizacji. Obie są równie nieprzyjemne w skutkach i mogą prowadzić do zalania mieszkań. Ale obu im można zapobiegać poprzez właściwe użytkowanie i regularne przeglądy instalacji sanitarnej.
Niedrożność kanalizacji powstaje na skutek ograniczenia przepustowości rury. Odkładające się w niej zanieczyszczenia zmniejszają stopniowo średnicę rury prowadząc w końcu do całkowitego zamknięcia jej światła. Jak prezesi nie remontują kanalizacji, rur w podległych im spółdzielniach to tak będzie zawsze. Prezes woli stosować półśrodki i okłamywać mieszkańców niż robić to co do niego należy i za co bierze pieniądze.Najlepiej to wymienić prezesa na takiego co będzie się troszczył o spółdzielnię i o ludzi w niej mieszkających.
Do zapchania się rury kanalizacyjnej bądź spustowej może także dojść w wyniku dostania się do niej przedmiotów takich, jak gałęzie czy kamienie, które stanowić będą zaporę dla napływających zanieczyszczeń. W obu przypadkach dochodzi do znacznego bądź całkowitego zmniejszenia przepustowości, a dalej do wydostania się zanieczyszczeń na zewnątrz rury. Jeśli tylko zaobserwujemy wydostawanie się zanieczyszczeń poza instalację kanalizacyjną należy bezzwłocznie zacząć działać. Najskuteczniejszą metodą udrożniania rur jest czyszczenie mechaniczne. Polega ona na wprowadzeniu do instalacji przewodów zakończonych łańcuchami, które torują drogę usuwając przeszkody i osadzające się na ścianach rur zanieczyszczenia. Zaletą tej metody jest duży zasięg przewodów. Jest to istotne zwłaszcza tam, gdzie mamy utrudniony dostęp do rury kanalizacyjnej bądź zator zrobił się w znaczniej odległości do rewizji / miejsca dostępu.